纽约热情约请全世界旅客在时代广场共度新大

  本年12月31日 ,恒河沙数的狂欢者将再度堆积美国纽约时代广场,一同见证水晶球下降的汗青刹时。人们倒数计时,迎接新一年的最先 ,延续这一拥有106年汗青的传统 。纽约市游览会展局已经发出约请,接待全世界旅客同赴纽约,感触感染伸张全市的节庆氛围以及无尽庆典。

  “在每一年的末了一天 ,纽约时代广场——世界的十字路口 ,都是全球数百万不雅众的核心地点。”纽约市游览会展局首席履行官乔治·福蒂塔(George Fertitta)师长教师说,“在新年前夜,纽约五个区还将举办各类庆祝勾当 ,咱们热情约请纽约客以及旅客欢聚于此,敲响新年的钟声 。”

  跨越1亿名美国电视不雅众以及全世界10亿多人将不雅看时代广场的新年水晶球下降典礼。该水晶球直径达12英尺(3.66米),重11875磅(5.4吨) ,外貌镶嵌有2668颗沃特福德水晶,由32256盏飞利浦高效节能LED灯构成,能幻化出1600多万种夺目色采。  而早于水晶球下降之先 ,纽约市的各项新年庆典勾当业已经宣告启动 。

OD体育app下载-OD体育手机版app最新版
【读音】:

  běn nián 12yuè 31rì ,héng hé shā shù de kuáng huān zhě jiāng zài dù duī jī měi guó niǔ yuē shí dài guǎng chǎng ,yī tóng jiàn zhèng shuǐ jīng qiú xià jiàng de hàn qīng shā shí 。rén men dǎo shù jì shí ,yíng jiē xīn yī nián de zuì xiān ,yán xù zhè yī yōng yǒu 106nián hàn qīng de chuán tǒng 。niǔ yuē shì yóu lǎn huì zhǎn jú yǐ jīng fā chū yuē qǐng ,jiē dài quán shì jiè lǚ kè tóng fù niǔ yuē ,gǎn chù gǎn rǎn shēn zhāng quán shì de jiē qìng fēn wéi yǐ jí wú jìn qìng diǎn 。

  “zài měi yī nián de mò le yī tiān ,niǔ yuē shí dài guǎng chǎng ——shì jiè de shí zì lù kǒu ,dōu shì quán qiú shù bǎi wàn bú yǎ zhòng de hé xīn dì diǎn 。”niǔ yuē shì yóu lǎn huì zhǎn jú shǒu xí lǚ háng guān qiáo zhì ·fú dì tǎ (George Fertitta)shī zhǎng jiāo shī shuō ,“zài xīn nián qián yè ,niǔ yuē wǔ gè qū hái jiāng jǔ bàn gè lèi qìng zhù gōu dāng ,zán men rè qíng yuē qǐng niǔ yuē kè yǐ jí lǚ kè huān jù yú cǐ ,qiāo xiǎng xīn nián de zhōng shēng 。”

  kuà yuè 1yì míng měi guó diàn shì bú yǎ zhòng yǐ jí quán shì jiè 10yì duō rén jiāng bú yǎ kàn shí dài guǎng chǎng de xīn nián shuǐ jīng qiú xià jiàng diǎn lǐ 。gāi shuǐ jīng qiú zhí jìng dá 12yīng chǐ (3.66mǐ ),zhòng 11875páng (5.4dūn ),wài mào xiāng qiàn yǒu 2668kē wò tè fú dé shuǐ jīng ,yóu 32256zhǎn fēi lì pǔ gāo xiào jiē néng LEDdēng gòu chéng ,néng huàn huà chū 1600duō wàn zhǒng duó mù sè cǎi 。  ér zǎo yú shuǐ jīng qiú xià jiàng zhī xiān ,niǔ yuē shì de gè xiàng xīn nián qìng diǎn gōu dāng yè yǐ jīng xuān gào qǐ dòng 。