英国聚焦百万资产富人 主打“童话”假期

  英国游览局行将推出一个年夜型营销运动 ,但愿说服敷裕的不雅光客前去英国的古堡、庄园及剧院一掷令媛。  英国游览局将主打“童话”假期,并将其分为黄金 、白金以及黑金三个档次,但愿吸引约1000万名小我私家净资产达100万美元的旅客前来 。  英国游览局全世界战略以及流传总监耶茨称 ,“只管每一个国度都有五星级旅店、奢华的水疗举措措施和顶级的高尔夫球场 ,但英国尤其精彩,由于这里有享誉世界的原汁原味的豪华体验以及品牌。”  英国游览局暗示,富人们此刻喜欢梦幻般或者童话式的假期 ,英国游览局将哄骗本国富厚的汗青资源,“展示英国极端文娱以及梦幻的神奇一壁。”

OD体育app下载-OD体育手机版app最新版
【读音】:

  yīng guó yóu lǎn jú háng jiāng tuī chū yī gè nián yè xíng yíng xiāo yùn dòng ,dàn yuàn shuō fú fū yù de bú yǎ guāng kè qián qù yīng guó de gǔ bǎo 、zhuāng yuán jí jù yuàn yī zhì lìng yuán 。  yīng guó yóu lǎn jú jiāng zhǔ dǎ “tóng huà ”jiǎ qī ,bìng jiāng qí fèn wéi huáng jīn 、bái jīn yǐ jí hēi jīn sān gè dàng cì ,dàn yuàn xī yǐn yuē 1000wàn míng xiǎo wǒ sī jiā jìng zī chǎn dá 100wàn měi yuán de lǚ kè qián lái 。  yīng guó yóu lǎn jú quán shì jiè zhàn luè yǐ jí liú chuán zǒng jiān yē cí chēng ,“zhī guǎn měi yī gè guó dù dōu yǒu wǔ xīng jí lǚ diàn 、shē huá de shuǐ liáo jǔ cuò cuò shī hé dǐng jí de gāo ěr fū qiú chǎng ,dàn yīng guó yóu qí jīng cǎi ,yóu yú zhè lǐ yǒu xiǎng yù shì jiè de yuán zhī yuán wèi de háo huá tǐ yàn yǐ jí pǐn pái 。”  yīng guó yóu lǎn jú àn shì ,fù rén men cǐ kè xǐ huān mèng huàn bān huò zhě tóng huà shì de jiǎ qī ,yīng guó yóu lǎn jú jiāng hǒng piàn běn guó fù hòu de hàn qīng zī yuán ,“zhǎn shì yīng guó jí duān wén yú yǐ jí mèng huàn de shén qí yī bì 。”